Bestel, Ontvang en Betaal later. Voor 15.30 uur besteld, de volgende werkdag bezorgd

terugbetalingsbeleid

 

garantie en retour

1. Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@online-kope.nl . Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag na aanmelding van uw retour terugstorten, mits het product reeds in goede orde retour is ontvangen.

 

2. Uitzonderingen retourneren 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:

a. waarvan de verzegeling verbroken is. Zodra de verzegeling is verbroken is deze niet meer retourneerbaar. Hieronder valt onder andere audio- en video-opnamen en computersoftware.

b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

f. voor losse kranten en tijdschriften.

g. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 

h. die snel kunnen bederven of verouderen.

 

3.  Garantie voorwaarden

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde  specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5. De garantie geldt niet indien:

* De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken,

* De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn,

* De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

4. Identiteit ondernemer

Handelsnaam: Online Kope

De Hoge Esch 24

7783 CC Gramsbergen

www.online-kope.nl

tel.nr. +31 629221360

KvK nr.: 78631017

Btw nr.: NL003358813B30

 

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Besteld op (DD-MM-JJJJ)                          Bestelnummer

 

 

Ontvangen op (DD-MM-JJJJ)

 

 

Naam/Namen consument(en)

 

 

 

Adres consument(en)

 

 

IBAN rekeningnummer

 

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

Datum (DD-MM-JJJJ)